Izrada novog weba Penta d.o.o. s implementacijom online sustava za prijavu i online plaćanje

eufond

Kratak opis projekta:

Izrada novog weba u svrhu povećanja tržišne prisutnosti Pente i vidljivosti kongresnih usluga koje pruža. Projektne aktivnosti sastoje se iz izrade novog responzivnog weba s mogućnošću samostalnog uređivanja sadržaja i implementacije online sustava za prijavu i online plaćanja.

Ukupna vrijednost projekta: 173.825,00 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 139.060,00 kn

Ukupni neprihvatljivi troškovi: 34.765,00 kn

Odobrena bespovratna sredstva: 97.342,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: od 1.11.2018. do 4.10.2019.

Ciljevi projekta (rezultati projekta):

R1. Jačanje tržište pozicije i povećanje konkurentnosti tvrtke Penta d.o.o. uvođenjem nove poslovne web stranice. Broj korisnika značajno će se povećati kao i rast prihoda od prodaje i broj djelatnika

R2. Proširenje na inozemna tržišta – Nova stranica doprinijet će širenju na novo tržište

R3. Projekt uspješno i pravilno proveden, poštivajući pravila Poziva i šira javnost informirana o projektu i sufinanciranju od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, te su stvoreni preduvjeti za rast i dugoročnu održivost tvrtke.

Svrha projekta direktno doprinosi ispunjenju općeg cilja: Jačati tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Voditelj projekta i kontakt osoba:
Penta d.o.o., Nikica Žunić, direktor; info@penta-zagreb.hr

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Penta d.o.o.

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.